pozadie
 

Najnovšie projekty

Služby

Podlahové kúrenie

Schlüter-BEKOTEC-THERM

Súčet výhod hovorí sám za seba!
Podlahové kúrenieSchlüter-BEKOTEC-THERM keramická klíma podlaha je ľahko koordinovatelný ucelený systém, racionálny a efektívny, s nízkou konštrukčnou výškou a krátkou dobou zhotovenia, ako pre novostavby tak i rekonštrukcie. Je vhodný pre bytové i pre obchodné priestory ako napr. kancelárie, predajne a výstavné plochy napr. autosalóny.

Pri použití Schlüter-BEKOTEC-THERM pre podlahové vykurovanie spravidla nie sú za potreby žiadne ďalšie rušivé vykurovacie telesá. To umožní odpovedajúcu slobodu projektovania.

Okrem keramiky a prírodného kameňa je možno použiť aj iné materiály, napr. parkety, laminát a koberec, čo poskytuje rôzne možnosti pri utváraní interiéru.

Poznámka:
Pri použití iných materiálov podlahovej krytiny než je keramika alebo kameň je nutné dodržiavať príslušné pokyny pre ich pokládku ako napr. zrelosť podkladu a zbytkovú vlhkosť.

Konštrukčné prednosti

Nízka konštrukčná výška

 • Konštrukciu Schlüter-BEKOTEC-THERM je možné zhotoviť od výšky 31 mm.
 •  Tím vzniká celá rada možností použitia v novostavbách aj pri rekonštrukciách.

Úspora materiálu a hmotnosti

 • Vďaka malému množstvu poteru na 1 m2 je hmotnosť poteru len cca 57 kg.
 • O 37 mm tenšia hrúbka poteru v porovnaní s bežnými vykurovanými potermi ušetrí na ploche 100 m2 až 3,7 m3 poteru o hmotnosti cca 7,4 t.
 • To je výhodou pri statickom prepočte novostavieb i rekonštrukcií.
 • Do budovy je tak vnášané menej vlhkosti.

Konštrukcia poteru s minimálnym pnutím

 • Pnutie pri zmršťovaní poteru sa modulárne neutralizuje v sieti výliskov poterovej dosky BEKOTEC.
 • Nedochádza tak k žiadnemu vydutiu poteru spôsobeným jeho vlastným pnutím.
 • Nie je nutná žiadna konštrukčná výstuž.

Bez špárový poter

 • Vlastné pnutie je neutralizované v celej ploche. Nie je preto nutné delenie dilatačnými špárami v poteru.

Väčšia voľnosť pri utváraní interiéru

 • Voľná voľba rozmiestnení dilatačných špár v rastru špár keramickej dlažby nad Schlüter-DITRA, pretože nie je nutné dodržať žiadne dilatačné špáry z poteru.

Krátka prevádzacia doba

 • Ako náhle je cementový poter pochôdzny, je možné prilepiť Schlüter-DITRA a na ňu priamo dlažbu. U anhydridového poteru by malo byť dosiahnuté zbytkovej vlhkosti cca 2%.
 • Vykurovanie pre dosiahnutie zrelosti poteru ani funkčné vykurovanie nie je potrebné.
 • CM-meranie pre stanovenie vlhkosti nie je nutné.
 • Menej materiálu, znamená rýchlejšie zhotovenie.

Dlažba keramická alebo z prírodného kameňa bez trhlín

 • Vďaka konštrukcii poteru s nízkym pnutím a separačnou vlastnosťou Schlüter-DITRA nedochádza k prenášaniu pnutia z podkladu do dlažby.

Vysoká zaťažiteľnosť

 • Zaťaženie pre bytové a obchodné plochy do 5 kN/m2 nie sú problém (prídavná tepelná a zvuková izolácia musí byť dostatočne tlakovo stála).

Preukázaná použiteľnosť

 • Niekoľko ročné používanie v praxi bez reklamácií.
 • Viaceré referenčné objekty.
 • Certifikáty od nezávislých inštitúcií.

Tepelne technické výhody

Rýchle reagujúce podlahové kúrenie

 • Nízka výška poteru umožňuje rýchle prispôsobenie teploty, napr. pri nočnom poklese teplôt.

Rovnomerné rozdelenie tepla

 • Prepojené vzduchové kanáliky Schlüter®-DITRA umožňujú rovnomerné rozdelenie tepla pod keramickou dlažbou.

Nízka prívodná teplota, nízke náklady na vykurovanie

 • Vďaka rovnomernému, rýchlemu a celoplošnému predávaniu tepla dochádza k vysokému a efektívnemu vykurovaciemu výkonu.

Efektívne pre využitie regeneračných zdrojov energie

 • Vďaka efektívnemu vykurovaciemu výkonu pri nízkej teplote na prívodnom potrubí je dosiahnuto vysokého stupňa účinnosti napr. s tepelnými čerpadlami alebo solárnymi zariadeniami.

Komfortná regulácia

 • Funkčne optimalizovaná regulačná technika umožňuje presné nastavenie teploty.
 • Elektronikou (230 V, 24 V) alebo diaľkovou rádiovou reguláciou sú pokryté všetky potreby stavby.

Pohoda

 • Mierne sálavé teplo z “veľkoplošného radiátora”- podlahy sa postará o príjemnú klímu v miestnosti.

Hygienické a zdravé

 • Na vykurovanej a suchej podlahe nemajú napr. roztoče žiadnu šancu.
 • Rovnomerné sálavé teplo zamedzuje vzniku plesni a šíreniu spór.
 • Dlažby z keramiky alebo prírodného kameňa sa veľmi dobre udržiavajú a sú hygienické.

Chladenie

 • Pomocou príslušného technického zariadenia je možné i základné chladenie miestností.

Zoznam služieb