pozadie
 

Najnovšie projekty

Služby

Omietky

Už Egypťania poznali to tajomstvo...

Sadra je produkt, ktorý nemá žiaden negatívny vplyv na zdravie človeka

Medzičasom uplynulo 5000 rokov a okrem pyramíd existujú aj iné, malé umelecké diela. Váš byt vznikol z tohoto osvedčeného stavebného materiálu, ktorý sa dnes rovnako ako v minulosti stále používa v medicíne. Je to dôkaz toho, že sadra je produkt, ktorý nemá žiaden nežiadúci vplyv na ľudský organizmus. Môžeme ju porovnať s ľudskou pokožkou. Obe majú rovnaké hodnoty pH. Určite existuje mnoho takých, ktorí by teraz chceli byť vo vašej koži. Pretože v budúcnosti budete môcť tieto výhody užívať každý deň.

Sadra pozostáva z chemických prvkov vápnika, síry, kyslíka a z vody. Surová sadra sa ťaží v Pyhrenskom priesmyku a pri teplote približne 120-180°C sa vypaľuje na "štukatérsku sadru". Polohydrát a anhydrit sú najdôležitejšími východiskovými produktmi pre všetky sadrové stavebné materiály. Rozrábanie sa uskutočňuje buď vo výrobe (napr. platne Knauf) alebo na stavbe (napr. elektrikárska sadra alebo sadrové omietky).

Vyvážená klíma má veľa výhod

Nie je nad pocit, žiť v príjemnej klíme s dobrým ovzduším. Knauf to umožňuje použitím sadry. K vašej spokojnosti môže prispieť dvojakým spôsobom. Na jednej strane vyžarovaním tepla a na druhej strane ochranou pred ohňom pri nebezpečenstve požiaru. Na prvý pohľad to znie ohromujúco: človek nepotrebuje kúrenie na to, aby sa ohrial. Sám produkuje teplo a neustále ho vydáva do svojho okolia - aj vo vykurovaných miestnostiach. Najlepšie sa cíti, ak je rozdiel medzi telesnou teplotou a okolím malý. Skúste raz vziať do rúk rôzne materiály. Zistíte, že vyvolávajú rôzne vnímanie tepla. Sadrokartón napríklad dáva pocit tepla a poskytne vám pocit pohodlia.

Póry pre pohodlie

Dôležitá je však aj vlhkosť vzduchu. V zime by mala byť 40-45%, v lete 50-60%. To sa dá ľahko dosiahnuť, pretože sadra pozostáva z množstva malých pórov, ktoré v prípade potreby vlhkosť zachytávajú a ak príliš klesne, znovu ju uvoľňujú do miestnosti.

Voda, ktorá viaže energiu

Oheň mal už mnohokrát zničujúce následky. Domy, dediny a celé mestá sa stali obeťou plameňov. Príčinou boli nedostatočné bezpečnostné opatrenia a nevhodné stavebné materiály. Sadra obsahuje 20% viazanej kryštalickej vody a v prípade požiaru je preto schopná absorbovať veľké množstvo energie. Vaše steny pozostávajú z nehorľavého stavebného materiálu, ktorý sa používa pri výrobe protipožiarnych ochranných odevov. Navyše je sadra absolútne čuchovo neutrálna a neškodná a vaša pokožka ju veľmi dobre znáša.

Tepelné pohodlie závisí od

 • energie (= stravy), ktorú organizmus prijíma. V súvislosti s tým aj od produkcie tepla vo vnútri tela a od vlastných tepelno-regulačných mechanizmov
 • "tepelnej výmeny" odevov (druhá pokožka)
 • povrchovej teploty okolitých plôch v miestnosti (tretia pokožka)
 • druhu tepelného zdroja
 • teploty vzduchu v miestnosti
 • vlhkosti vzduchu
 • pohybu vzduchu
 • znečistenia prachom

Čo sa odohráva v tele, keď začne byť chladno?
Ak teplota v miestnosti klesá čoraz viac:

 • aktivuje sa centrum tvorby a udržiavania tepla nachádzajúce sa v medzimozgu
 • narastajú spaľovacie procesy v tele
 • znižuje sa prekrvenie pokožky
 • zvyšuje sa napätie kostrového svalstva
 • nastáva snaha zmenšiť povrch vyžarujúci teplo
 • začína sa triaška spôsobená chladom
 • u novorodencov sa iniciujú spaľovacie procesy v hnedom tukovom tkanive (tvorba tepla bez triašky)

Tipy

 • Pocit chladu spôsobený nízkou teplotou vzduchu možno vyvážiť zvýšením teploty vyžarovania (= teplota stien, stropu, podlahy atď.
 • Pocit nepohodlia v miestnosti s nízkou teplotou vyžarovania (= miestnosť so studenými stenami) môžete čiastočne zmenšiť zvýšením teploty vzduchu

Výňatok z publikácie: Stavebné sporenie a vkladné knižky, Zväzok 2. vydané Stavebnou sporiteľňou rakúskych sporiteľní (Bausparkasse der österreichischen Sparkassen), 1031 Wien, Beatrixgasse 27.

Omietky

Zoznam služieb